THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI KÊNH THÔNG TIN/ THÔNG BÁO NỘI BỘ CỦA KHOA

(Trang thông tin/ thông báo dành riêng cho cán bộ, sinh viên, học viên Khoa KH&KTMT - ĐHBK - ĐHQG TPHCM)

----------------------------------------------------------

Chào Quý thầy/ cô - cán bộ, sinh viên, học viên (CB/SV/HV),

Từ ngày 06/10/2022, Khoa sẽ chuyển đổi kênh thông tin/ thông báo nội bộ sang link sau: https://elearning-cse.hcmut.edu.vn/ (gọi tắt là CSEeL).

CB/SV/HV đăng nhập bằng tài khoản email do Trường ĐH Bách Khoa cấp (...@hcmut.edu.vn).

Nếu CB/SV/HV đã hoàn thành đăng nhập mà vẫn không thấy/ không xem được thông tin tại 02 site chính: “SINH VIÊN KHOA KH&KTMT", “HỌC VIÊN KHOA KH&KTMT”, thì nhanh chóng đăng xuất khỏi trang và gửi ngay đăng ký vào link sau: https://tinyurl.com/bde29e6m

(CB/SV/HV cần phải hoàn thành đăng nhập hệ thống, kiểm tra tình trạng trước khi gởi thông tin đăng ký vào link trên.)

Khoa sẽ kiểm tra - thêm tài khoản vào site trong 24 giờ làm việc. Sau thời gian chờ, CB/SV/HV tự đăng nhập lại kiểm tra tài khoản.

LƯU Ý:

- Tất cả các thao tác, CB/SV/HV phải dùng tài khoản do Trường ĐH Bách Khoa cấp (...@hcmut.edu.vn) mới có thể thực hiện được.

- CB/SV/HV cần thường xuyên theo dõi thông tin cập nhật để tham gia đúng tiến độ - tránh tối đa trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Trân trọng,

------------------------------------------------------------

Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1980)

Trợ lý Quản lý Sinh viên

Email công vụ: thutrangcse@hcmut.edu.vn

------------------------------------------------------------

Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính (KH&KTMT)

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK)

Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM)

------------------------------------------------------------

GIỚI THIỆU MỘT SỐ WEBSITE CB/SV CẦN THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC:

LMS: trao đổi thông tin giữa CB và SV (https://lms.hcmut.edu.vn/) -> có các site khóa học.

TKB: thời khóa biểu giảng dạy/ học tập, lịch thi/ coi thi (https://tkb.hcmut.edu.vn/)

MyBK: thông tin cá nhân CB/SV (https://mybk.hcmut.edu.vn/)

BKSI: kênh hỏi - đáp cho SV với PĐT (https://mybk.hcmut.edu.vn/bksi/public/vi/)

PĐT: cập nhật những thông báo/ quy định chung (http://www.aao.hcmut.edu.vn/)

HCMUT: https://hcmut.edu.vn/

------------------------------------------------------------------------

GIỚI THIỆU MỘT SỐ KÊNH THÔNG TIN KHÁC CỦA KHOA:

Website chính thức của Khoa - công bố: https://cse.hcmut.edu.vn/

Website thông tin nội bộ của Khoa: https://elearning-cse.hcmut.edu.vn/

Website thực tập của Khoa: https://internship.cse.hcmut.edu.vn/

Page Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/cse.hcmut

Nhóm Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/groups/cse.hcmut (chủ yếu hỗ trợ đăng tin cho Doanh nghiệp), do Khoa quản lý.

Page Facebook Ban Truyền thông Đoàn TN - Hội SV Khoa: https://www.facebook.com/BKCSE.Multimedia

Page Facebook hỗ trợ đăng tin tuyển dụng - việc làm cho Doanh nghiệp, do Đoàn TN - Hội SV quản lý: https://www.facebook.com/BKCSE.Recruitment

Nhóm Facebook hỗ trợ SV tích lũy ngày CTXH/ ĐRL: https://www.facebook.com/groups/cse.ctxh

Nhóm Facebook BKA-CSE (cựu sinh viên): https://www.facebook.com/groups/bkacseofficial

—--------------------------------------------------------------------

    Các khoá học hiện tại

    Trang thông tin dành cho sinh viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM.

    Trang thông tin dành cho học viên sau đại học Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM.